WeMind i Almedalen

#wemindalmedalen2019

 

WeMind

i samarbete med 1,6 miljonersklubben, Psykiatrifonden och Psykisk Hälsa Huset

 

Med ett unikt fokus på evidensbaserade vårdinsatser och ständig utvärdering av vårdutfall behandlar vi över 20.000 patienter. WeMind förbättrar psykiatrin genom att erbjuda så många som möjligt evidensbaserad vård med mätbara behandlingsresultat, god tillgänglighet och ett bra bemötande av våra patienter. 

Om du brinner för psykisk ohälsa och liksom vi vill göra skillnad på riktigt – kom och träffa oss i Almedalen!

 

WeMinds seminarier (läs gärna mer på http://psykiskhalsahuset.nu/program/)

1/7 2019 13:30 – 14:30 – WeMind HVB, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 (B14);
Bra vård på boende – Evidensbaserade insatser inom ramen för HVB
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58560

1/7 2019 14:30 – 15:45 – WeMind Psykiatri, Psykisk Hälsa Huset, Kinbergs plats 8;
Hur skapar vi en psykiatri som är attraktiv för psykiatriker?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58973

2/7 2019 10:30 – 11:30 – WeMind HVB, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 (E35);
Att undvika sammanbrott – Hur ska man hitta rätt HVB?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58332

2/7 2019 13:00 – 14:15 – WeMind Psykiatri, Psykisk Hälsa Huset, Kinbergs plats 8;
Kan kunskapsstyrning visa vägen till en bättre transparent psykiatri? – utfallsmätning
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/60216

 

Vår VD Urban Pettersson Bargo medverkar även vid

1/7 2019 15:00 – 16:45 – 1,6 miljonerklubben, Psykiatrifonden, Strandvägen, H522 (mitt emot Kallis);
Psykisk ohälsa, missbruk och spelberoende ur ett europeiskt jämlikhetsperspektiv
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56099

2/7 2019 10:45 – 11:45 – Sirona AB, , Psykisk Hälsa Huset, Kinbergs plats 8;
Den som väntar på något gott, eller? Hur följs insatser vid psykisk ohälsa upp bland barn och unga?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/55873

 

Ett par av WeMinds psykologer kan du träffa vid följande seminarier

1/7 2019 10:30 – 11:30 Siri Helle – Samsung Electronics Nordic, Joda Bar och kök, Skeppsbron 24;
Hälsa och välmående i en hyperuppkopplad värld
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57237

1/7 2019 16:00 – 17:00 Björn Hedensjö – Natur & Kultur, Psykisk hälsa-huset Kinbergs plats 8;
Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringens möjligheter utan att bränna ut oss?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56648

2/7 2019 12:10 – 12:50 Björn Hedensjö – Sydsvenskan, Sparbanken Syd, Strandvägen 4.3;
Hur står det till med svenskarnas ekonomihälsa?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56428

3/7 2019 09:00 – 10:00 Siri Helle –  Mind, Facebook, Psykisk Hälsa-huset, Kinbergs plats 8;
Hur påverkas ungas psykiska hälsa av sociala medier?
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/57582

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.