Anhörig

Det kan vara svårt att vara anhörig när en närstående lider av psykiatriska problem. Som anhörig kan du ha en viktig roll i att stötta den som mår dåligt, samtidigt som du själv också kan behöva stöd från vården.

Involveras i vården

Som anhörig är du välkommen att involveras i vården om patienten vill det. Du får då gärna följa med på mottagningsbesök och delta i vårdplaneringen. Om personen går i KBT kan du involveras mer aktivt i behandlingen som supportperson och stötta under övningar och hemuppgifter. Det är ofta en värdefull resurs som underlättar behandlingen. På grund av sekretess inhämtar vi alltid patientens medgivande innan vi diskuterar vården med en anhörig.

Anhörigstöd

Ibland kan man behöva någon att prata med om hur det är att vara anhörig. På flera av våra mottagningar erbjuder vi anhörigsamtal på mottagningen. Annars kan vi hjälpa dig vidare till en anhörigförening eller kommunens anhörigstöd. Om du är intresserad av anhörigstöd, kontakta mottagningen för mer information.

Barn som anhöriga

Om man som patient har barn kan man ibland behöva stöd i sin föräldraroll. Hur pratar man med barnen om sin sjukdom? Hur ser man till att barnen får det de behöver när man inte alltid orkar själv? Du är alltid välkommen att diskutera föräldraskap med din behandlare. Varje mottagning har också ett barnombud som kan hjälpa dig ytterligare. Om du har behov av mer omfattande stöd kan vi hjälpa dig att kontakta föräldrastödsenheten på kommunen eller familjerådgivning.