Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Vi erbjuder utredning och behandling för barn och unga med fokus på evidensbaserade metoder. På mottagningen arbetar specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, psykologer, sjuksköterskor och medicinsk sekreterare.

Mottagningar

Vi har 14 mottagningar runtom i landet. Hitta din närmaste mottagning och läs mer om hur du remitterar eller gör en egenanmälan till oss och vilka diagnoser vi behandlar under respektive mottagning.

Region Kronoberg