Välkommen till Evia öppenvård

EVIA erbjuder behandling i öppenvård genom strukturerade behandlingsinsatser för barn och unga samt deras familjer. 

Evia öppenvård

EVIA erbjuder behandling i öppenvård genom strukturerade behandlingsinsatser för barn och unga samt deras familjer. Insatser som EVIA öppenvård erbjuder är bland annat dagbehandling i kombination med grundskola, strukturerade behandlingsprogram för barn/ungdomar och deras familjer samt riktade behandlingsinsatser inom specifika områden, så som stöd vid långvarig skolfrånvaro.

Målgrupp

Barn och unga med beteendeproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Ofta har ungdomarna också annan psykiatrisk problematik såsom tvångssyndrom, social fobi, depression och/eller ångest.

Den gemensamma utgångspunkten för målgruppen är att de behöver behandlingsstöd i vardagen och det kan grunda sig i:

 • Långvarig skolfrånvaro (hemmasittarproblematik)
 •  Psykiatrisk problematik
 • Neuropsykiatriska funktionshinder som AUTISM, ADHD eller ADD
 • Relationella svårigheter
 • Psykosocial problematik
 • Ångest problematik

Strukturerade behandlingsinsatser

De individuella behandlingsprogrammen skräddarsys utifrån den evidensbaserade metoden KBT och genom en beteendeanalytisk kartläggning med ungdomen i fokus, och består av beteendestöd för en positiv och hållbar förändring för den enskilde ungdomen/familjen.

Utifrån uppdrag, grundläggande kartläggning och ungdomens behov planeras behandlingsprogrammets innehåll och omfattning. Då planeras även vilka kontexter som ska ingå i arbetet, såsom hem, skola, eller fritid.

EVIA kan erbjuda såväl medicinsk- som psykologisk behandling i öppenvården. Specifika behandlingsinsatser som kan komma att bli aktuella under en placering är:

 • Individuell KBT-terapi
 • Social färdighetsträning individuellt och i grupp
 • Manualbaserade program RePulse, ACT och ART
 • Individuella motiverande samtal
 • Ilskekontrollträning
 • Exponeringsbehandling
 • Kravanpassning i miljön

Familjearbete

Likväl som barn och ung behöver lära sig nya strategier kan anhöriga också behöva tillämpa nya strategier i att bemöta sin ungdom för en mer välfungerande relation och kommunikation. Stöd för detta kan nätverket få genom:

 • Kontinuerlig kontakt och handledning med behandlingspersonal
 • Individuella samtal med terapeut/psykolog (ex. IBCT, konflikthantering)
 • Föräldrautbildning KOMET
 • ACT för nätverk
 • PBS; Positivt beteendestöd
 
Behandlingsmetod

Verksamheternas behandlingsarbete har sin grund i Kognitiv beteendeterapi (KBT), närmare bestämt inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys (TBA). Denna metodik genomsyrar såväl individuella terapiinsatser genomförda av psykolog som samtlig personals dagliga bemötande av ungdomarna. Fokus är aldrig bara på att minska problematiska beteenden, viktigast är att hjälpa ungdomen att hitta nya strategier och färdigheter för att kunna uppnå sina mål. Behandlingsdokumentationen är i BBIC-format.

För att kunna förändra ett beteende behöver vi först förstå dess funktion- vad det är som gör att beteendet upprepas trots sin på lång sikt negativa effekt. För att ta reda på detta samlar Evias psykolog, psykiater och behandlingspersonal in information genom observationer i ungdomens naturliga miljö och genom samtal med ungdomen och nätverket. Även ungdomens tillgångar och egna mål utforskas. Ur denna information görs en beteendeanalys som underlag för att välja lämpliga behandlingsinterventioner vilka sammanställs i genomförandeplanen.

Behandlingsteam

Leg. Psykolog Karin Stolare; Föreståndare och verksamhetschef HSL EVIA HVB

Leg. psykolog,psykologspecialist, Certifierad Beteendeanalytiker (BCBA) Laura Talme; Föreståndare/Verksamhetschef Eviaskolan och öppenvård

KBT terapeut Kent Bäcklin; Behandlingsansvarig Utsluss EVIA Mälarhöjden

Barn- & ungdomspsykiatriker Lisa Härdelin Lenerius; Medicinskt ansvarig psykiatriker

Leg. psykolog Mia Jörgensen, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden

Leg. psykolog Gjermund Glimsdal, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden

Psykolog Emily Bacon, Behandlingsansvarig Eviaskolan och öppenvård

Utredning

EVIAs psykologer och psykiater genomför neuropsykiatriska utredningar då detta efterfrågas. Frågeställningar kan röra sig om specifika diagnoser såväl som att generellt utreda ungdomens kognitiva och adaptiva förmågor. Psykologisk testning, intervjuer med nätverket samt direkta observationer ger en grund för en bedömning och vidare rekommendationer.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Leg. Psykolog Laura Talme för en första bedömning gällande en eventuell placering i vår öppenvård.

076-623 89 10

emily.bacon@eviaskolan.se

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss? Lämna dina uppgifter här och skriv några ord om ditt ärende så hör vi av oss så snart vi har möjlighet.

E-post krävs inte om du vill lämna anonym feedback men man inte kan få något svar om man inte lämnar en kontaktuppgift.

Gösta Liljeholm

Etablerings- och utvecklingschef HVB

Ansvarar för övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågor

gosta.liljeholm@wemindhvb.se

073-9198419