Integritetspolicy

WeMind arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida. 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

WeMind AB, org. Nr 556720-3798, Sank Eriksgatan 44, 11234 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa. 

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA. 

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

I samband med att våra webbplatser besöks kan vi komma att samla in information från användaren. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla fungerande webbplatser, och för att kunna hantera webbplatsernas innehåll och tjänster.

Logginformation

Då våra webbplatser besöks samlas automatiskt standardiserad logginformation in från användarens dator, så som information om vilken webbläsare och version som används, internetleverantör, IP-adress och datum och tid för åtkomst. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra våra webbplatser. Vi kommer inte att försöka ta reda på användarens identitet som ett resultat av besöket på våra webbplatser. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera användaren. Uppgifter som lagras i loggfiler raderas regelbundet. Ytterligare lagring är möjlig, men då raderas eller anonymiseras användarens IP-adress. 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål: 

  • Vid korrespondens om frågor och övrig information.
  • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick .
  • Vid utannonsering av vinnare i tävlingar som vi arrangerar. 
  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida. 

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan. 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k.  personuppgiftsbiträden  för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.