Kvalitetsrapport

Om rapporten

Vad är utfallsmätningar och varför är dessa så viktigt inom psykiatrin? Vilka är våra fem principer för en bättre psykiatri och hur ser WeMind till att garantera en vård med bäst behandlingsutfall per skattekrona?

I WeMinds kvalitetsrapport berättar vi mer om hur vi systematiskt arbetar med vårdkvalitet och redovisar behandlingsresultat för att patienter, anhöriga och beställare ska veta vad de kan förvänta sig av WeMind som vårdgivare.