Utred dig privat

WeMind Utredningsenheten gör neuropsykiatriska utredningar hos barn och vuxna. Du som inte har remiss kan söka till oss som privatperson. Utredningen håller samma höga kvalitet och ger dig samma rätt till stöd och insatser efteråt. Skillnaden är att du bekostar utredningen själv. Kötiden brukar också vara kortare än hos övrig offentlig vård.

Vem kan söka?

Vi utreder barn och vuxna från hela landet. De flesta besök kan göras digitalt, över telefon eller videosamtal. Enstaka besök behöver genomföras på plats i Göteborg och man behöver därför ha möjlighet att komma till mottagningen någon gång under utredningsperioden. Vi utreder bland annat ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Hur går det till?

Innan utredningen börjar görs ett bedömningssamtal med psykolog. Det är för att säkerställa att det finns tydliga indikationer på neuropsykiatrisk problematik, så att man inte utreder sig i onödan. Bedömningssamtalen kan ofta göras på distans. Om man beslutar sig för att genomföra en utredning så bokar man in övriga besök.

Utredningens innehåll anpassas efter frågeställningen och dina behov. Man kan läsa mer om vad en neuropsykiatrisk utredning brukar innehålla på 1177 Vårdguiden. Hur lång tid det tar skiljer sig åt. Det kan variera från en heldag till åtta besök. Vi försöker att anpassa planeringen efter dina behov och önskemål, i synnerhet om du behöver resa långt.

Vad kostar det?

Ett bedömningssamtal kostar 2 500 kronor. En fullständig utredning (inklusive bedömningssamtal) kostar 31.000 kronor (fr. 2023-01-01).

Hur söker man?

För mer information och bokning av bedömningssamtal, ring mottagningen på telefonnummer 031-774 27 00. Välkommen till oss!