Ny verksamhet i Skåne

Tillbaka

WeMind Psykiatri har tagit över som huvudman för verksamheten i Helsingborg den 1 augusti 2017 och verksamheten i Lund från 1 november. Båda verksamheterna kommer drivas under namnet Psykiatripartners.

Att WeMind Psykiatri tar över som huvudman kommer inte förändra något för patienterna eller de anställda. På sikt hoppas dock WeMind Psykiatri bidra till att verksamheterna utvecklas ytterligare och kan fortsätta förbättra patienternas vård.

Idag driver WeMind Psykiatri mottagningar i fyra landsting och har bidragit till att tillgängligheten till modern psykiatri har ökat. WeMind Psykiatri är en del av psykiatrin och vi vill jobba tätt tillsammans med många andra vårdgivare, patienter och landsting för att tillsammans utveckla framtidens tillgängliga, jämlika och effektiva psykiatri

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.