Om WeMind

WeMind är i dag Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Vi bedriver verksamhet inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin, HVB, behandlingsskola och privat psykiatrisk vård. 

WeMind grundades 2006 av Urban Pettersson Bargo med ambitionen att förändra psykiatrin till det bättre. Urban växte upp med psykisk ohälsa i familjen efter att en familjemedlem drabbats i unga år. Dessvärre upplevde Urban och hans familj att psykiatrin var otillgänglig och att det var svårt att få rätt hjälp och stöd. Utifrån de erfarenheterna valde sedan Uran att ägna sitt yrkesliv åt att försöka förändra psykiatrin till någonting bättre. 

Idag är WeMind en väletablerad vårdgivare inom psykiatrin som arbetar aktivt för att patient och anhörig ska erbjudas bästa möjliga behandling utifrån evidensbaserade metoder. 

WeMind finns för att reformera svensk psykiatri

Psykiatrisk vård är en samhällsfråga. Varannan svensk får en psykiatrisk diagnos under sin livstid. Nära 30 procent drabbas av depression  och många lever med kroniska tillstånd som bipolärt syndrom eller ADHD. Vi är många som kommer att behöva psykiatrins stöd någon gång under livet och ännu fler är anhöriga. När man är i behov av psykiatrisk vård ska det vara en självklarhet att det finns effektiv hjälp att få, med de bästa behandlingsmetoder som finns att tillgå. Därför finns WeMind. Vi erbjuder psykiatrisk öppenvård på uppdrag av regioner. Genom välfungerande mottagningar och högkvalitativ vård vill vi garantera bäst behandlingsutfall per skattekrona.

Effektiva behandlingsmetoder

För de allra flesta psykiatriska svårigheter finns det i dag effektiv behandling och det ska komma alla som behöver det till del. Precis som inom övrig vård så finns det bättre och sämre behandlingsmetoder för olika psykiatriska diagnoser. WeMind strävar efter en psykiatri där man som patient kan lita på att de behandlingar man erbjuds ligger i forskningens framkant.

Uppföljning

Psykiatrins uppgift är att hjälpa dig som patient att må bättre. Därför har vi på WeMind en ambition att följa upp varje patients mående med regelbundna mätningar och anpassa behandlingsinsatserna därefter. På våra äldsta mottagningar ligger våra behandlingsresultat i linje med ledande internationella studier. Att utvärdera vården är också viktigt för att möjliggöra utvecklingsarbete. Vi vill ständigt bli bättre på att möta våra patienters behov och värdesätter all återkoppling som gör att vi kan förbättra vården ytterligare.

Bemötande

När man kommer till psykiatrin ska man vara garanterad ett hänsynsfullt och respektfullt bemötande. På WeMind arbetar vi med tydliga processer och att du som patient involveras i beslut som rör din vård. Vi tror på transparens inom hela verksamheten. Från varför vi rekommenderar en viss behandlingsmetod, till att involvera anhöriga och andra vårdgivare när du som patient vill det.