Ledning

Urban Pettersson Bargo, grundare & VD

Urban har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hans karriär startade på Procter & Gamble och därefter Kinnevik-koncernen och Spray/Razorfish. Efter att ha studerat psykologi i fyra år startade Urban WeMind år 2006.

Thomas Tegenmark, vice VD

Thomas är legitimerad psykolog och har en bakgrund både inom den offentliga och privata vården som kliniker och chef. Han började på WeMind år 2008 och var ansvarig för att starta upp fysiska kliniker. I dag är Thomas vice VD och operativt ansvarig för flera av WeMinds verksamheter. Thomas är även ansvarig för att den vård WeMind erbjuder är evidensbaserad samt för uppföljningen av effekter av våra behandlingar.

Sara Shoshtari, chef öppenvård

Sara är legitimerad psykolog och har en bakgrund som psykolog och chef inom primärvården och psykiatrin. Hon började på WeMind som chef för mottagningen i Tyresö och gick därefter vidare till att ansvara för våra enheter i Stockholm Sydost och Norduppland. "Jag drivs av att erbjuda en jämlik vård med högsta evidens till så många patienter som möjligt."

Johan Skånberg, medicinsk chef och chefläkare

Johan är legitimerad läkare och specialist i psykiatri. Han har tidigare arbetat på Psykiatri Sydväst, Huddinge universitetssjukhus och har där arbetat både kliniskt och i ledningsfunktion med att bygga upp Affektiva, ångest och traumaprogrammen. Johan har under lång tid varit engagerad i region Stockholms vårdprocessarbete för psykiatrin och står som huvudförfattare för det regionala vårdprogrammet för ångestsyndrom. Johan är övergripande medicinskt ledningsansvarig för WeMinds verksamheter. Johan är från och med 2024 ordförande i den Nationella arbetsgruppen för ångest och depression inom ramen för SKRs kunskapsstyrning. 

Frida Dirfmark, HR-chef

Frida har arbetat med HR, ledarskap och förändringsledning sedan 2006 i både medelstora och större organisationer samt inom ett flertal branscher. I botten är hon beteendevetare specialiserad inom arbetslivspedagogik vilket har bidragit till att hon ser lärande som en nyckelfaktor till hur vi kan förhålla oss till omvärlden. Både som individ men även som organisation.

Stefan Bergdahl, CFO

Med en civilekonomexamen från LTU har Stefan Bergdahl en bakgrund från ett flertal branscher i roller som BC, CFO, COO och CEO. Erfarenheterna från vårdverksamhet inbegriper Stockholms sjukhem och Previa. På WeMind är Stefan CFO och ansvarig för gruppens ekonomifunktion. ”För mig är närheten och kunskapen om verksamheten helt nödvändigt för att kunna vara med och leda ett företag som WeMind. Vårt uppdrag har aldrig varit viktigare och att få vara en del av det är fantastiskt spännande.”

Martina Malmström, Chef Individ och Familj

Martina är utbildad sjuksköterska och har sedan år 2000 jobbat inom individ och familj, både i vården och i olika chefspositioner. Hennes senaste tjänst var inom beroendevården där hon arbetade i koncernledningen med verksamhet och kvalitet samt inom hälso- och sjukvårdsfrågor gällande HVB och öppenvårdsenheter både för socialtjänst, privat och arbetsgivarekunder.

WeMinds öppenvårdspsykiatri är ISO-certifierad och arbetar enligt ett väl utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem. Kvalitetsarbetet innebär att vi systematiskt utvecklar vårt arbetssätt för att ge ännu bättre vård. Miljöcertifieringen är ett aktivt ställningstagande för en hållbar framtid.