Varför vi finns

Jag växte upp med psykisk ohälsa i familjen. En familjemedlem till mig drabbades i unga år och har varit i behov av omfattande stöd från vården. Det var en omställning som påverkade hela familjen. Från mycket skam – att inte vilja se och inte vilja förstå – till frustration över den upplevelse min familjemedlem hade inom psykiatrin.

Vi upplevde psykiatrin som otillgänglig och att det var svårt att få hjälp. Det var oklart för oss vilken vård som borde erbjudas och vilken vård som i slutändan gavs. Det brast också i uppföljningen av effekten av medicinen och övrig vård. Det var en resa präglad av otrygghet och oro.

En söndag i mars för arton år sedan bestämde jag mig – jag ville försöka göra psykiatrin bättre. Min vision var en psykiatri där man som patient och anhörig kunde vara säker på att vårdinsatserna höll världsklass, att man följde upp hur det gick för varje patient och att man sen utvecklade verksamheten för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat.

Min vision var en psykiatri där man som patient och anhörig kunde vara säker på att vårdinsatserna höll världsklass

Urban Pettersson Bargo

Från början hade jag inte en tanke på att starta företag men jag insåg längs vägen att min chans att förändra psykiatrin var att sätta upp bästa möjliga exempel vid sidan om. Efter några år på psykolog-programmet vid Stockholms Universitet startade jag år 2006 verksamheten WeMind och blev en ofrivillig entreprenör.

I dag har WeMind vuxit till en etablerad vårdgivare som får allt större förtroende från patienter, politiker och tjänstemän. Vi är nu Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin och behandlar över 20 000 patienter på 13 kliniker runt om i landet. Varje dag jobbar våra medarbetare med att ge bästa möjliga vård och utveckla rutinerna så att vi blir ännu bättre. Vår resa mot en förbättrad psykiatri har bara börjat.

Urban Pettersson Bargo
Grundare & VD

WeMind finns för att reformera svensk psykiatri

Psykiatrisk vård är en samhällsfråga. Varannan svensk får en psykiatrisk diagnos under sin livstid. Nära 30 procent drabbas av depression  och många lever med kroniska tillstånd som bipolärt syndrom eller ADHD. Vi är många som kommer att behöva psykiatrins stöd någon gång under livet och ännu fler är anhöriga. När man är i behov av psykiatrisk vård ska det vara en självklarhet att det finns effektiv hjälp att få, med de bästa behandlingsmetoder som finns att tillgå. Därför finns WeMind. Vi erbjuder psykiatrisk öppenvård på uppdrag av regioner. Genom välfungerande mottagningar och högkvalitativ vård vill vi garantera bäst behandlingsutfall per skattekrona.

Effektiva behandlingsmetoder

För de allra flesta psykiatriska svårigheter finns det i dag effektiv behandling och det ska komma alla som behöver det till del.

Precis som inom övrig vård så finns det bättre och sämre behandlingsmetoder för olika psykiatriska diagnoser. WeMind strävar efter en psykiatri där man som patient kan lita på att de behandlingar man erbjuds ligger i forskningens framkant.

Uppföljning

Psykiatrins uppgift är att hjälpa dig som patient att må bättre. Därför har vi på WeMind en ambition att följa upp varje patients mående med regelbundna mätningar och anpassa behandlingsinsatserna därefter. På våra äldsta mottagningar ligger våra behandlingsresultat i linje med ledande internationella studier.

Att utvärdera vården är också viktigt för att möjliggöra utvecklingsarbete. Vi vill ständigt bli bättre på att möta våra patienters behov och värdesätter all återkoppling som gör att vi kan förbättra vården ytterligare.

Bemötande

När man kommer till psykiatrin ska man vara garanterad ett hänsynsfullt och respektfullt bemötande. På WeMind arbetar vi med tydliga processer och att du som patient involveras i beslut som rör din vård. Vi tror på transparens inom hela verksamheten. Från varför vi rekommenderar en viss behandlingsmetod, till att involvera anhöriga och andra vårdgivare när du som patient vill det.