Verksamhet

WeMind är i dag Sveriges största privata vårdgivare inom psykiatrin. Vi driver 14 psykiatriska mottagningar runtom i landet och tar emot över 20 000 patienter årligen.

WeMinds verksamheter:

  • Vuxenpsykiatri 
  • Barn- och ungdomspsykiatri
  • Neuropsykiatriska utredningsenheter 
  • HVB
  • Behandlingsskola
  • Privat terapi 

Vi samverkar med patient- och brukarorganisationer för att ständigt arbeta med utveckling av våra verksamheter. Vi har därför lokala brukarråd, årliga brukarrevisioner och på några mottagningar samordnare på plats för ökat brukarinflytande. Kontaktuppgifter till aktuella patient- och brukarorganisationer finns under respektive mottagningssida.