Styrelse

WeMinds styrelse består av:

Anders Milton
Carl Palmstierna
Anna Settman

Styrelsens övriga uppdrag

Anders Milton

Regeringens förre psykiatrisamordnare, tidigare VD för Läkarförbundet.
Utredare åt regeringen av donation och transplantation av organ.
Ordförande i Vironova AB, Tikomed AB, Uppsala Monitoring Centre samt Stiftelsen Europaskolan i Strängnäs.
Ledamot i stiftelserna Ersta, Star for Life, Läxhjälpen, Gundua samt Charity Rating.

Carl Palmstierna

Ordförande i Accumulate AB, Flexion Mobile Systems Ltd samt Myfc AB.
Styrelsemedlem i Chinsay Now Interact, Reformtech och Ceder Capital

Anna Settman

Styrelseledamot i Nordnet AB samt Hyper Island AB.

Ledningsgrupp

  • VD (och initiativtagare) – Urban Pettersson Bargo, civ ek
  • Vice VD Verksamhet – Thomas Tegenmark, leg psykolog
  • Vice VD Ekonomi – Karin Jacobsson, civ ek
  • HR-chef – Monika Sundesson, beteendevetare
  • Medicinsk chef WeMind Psykiatri Sydost – Eva Dencker Vansvik, specialistläkare i psykiatri

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.