Styrelse

WeMinds styrelse består av:

Sören Mellstig
Stanley Brodén
Ewa Ahnemark
Einar Bodström
Hans Toll

Ledningsgrupp

  • VD (och initiativtagare) – Urban Pettersson Bargo, civ ek
  • Vice VD Verksamhet – Thomas Tegenmark, leg psykolog
  • Vice VD Ekonomi – Karin Jacobsson, civ ek
  • HR-chef – Monika Sundesson, beteendevetare
  • Medicinsk chef WeMind Psykiatri Sydost – Eva Dencker Vansvik, specialistläkare i psykiatri

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.