Vår verksamhet

VI FOKUSERAR PÅ:

Evidensbaserad vård
Behandlingsresultat

WeMind vill förbättra psykiatrin genom att erbjuda så många som möjligt evidensbaserad vård med mätbara behandlingsresultat, god tillgänglighet och ett bra bemötande för våra patienter. WeMind strävar efter att motsvara eller överträffa våra intressenters förväntningar, speciellt vad avser patienters behandlingsresultat och bemötande.

WeMind fokuserar på att uppnå så stora behandlingsresultat per skattekrona som möjligt. Vi har utarbetat goda verktyg, rutiner och instruktioner som vi ständigt förbättrar för att kunna bedriva en verksamhet och vård i världsklass.
WeMind önskar ha engagerade och kompetenta medarbetare som respekterar varandra. Vår kultur ska präglas av öppenhet, delaktighet, glädje och gemenskap. Vi ser och bekräftar alla individer oavsett könsuttryck, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionsvariation, ålder eller annat.
Vi arbetar för att skapa bra relationer och samarbeten med forskningsinstitut, brukarföreningar, socialtjänst och övriga vårdaktörer. Vi följer lagar och förordningar och arbetar aktivt med mål för att förebygga miljöpåverkan från leverantörer, avfall, läkemedel och tjänsteresor.

Stockholm, 2016-11-18

WeMind AB

Urban Pettersson Bargo VD

 

 

WeMind är en av Psykiatrifondens huvudsponsorer

 

 

 

Vi stödjer även Nattvandrarna

 

WeMind-mottagningar som behandlar Vår verksamhet

 

 

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.