Överläkare i psykiatri sökes till vår nya verksamhet i Stockholm

Tillbaka

WeMind Psykiatri driver öppenvårdspsykiatrin för vuxna i sydöstra delen av Stockholms län. Vi söker dig som är specialist i psykiatri och som vill vara med och förbättra den psykiatriska vården med patienten och patientnära utfall i fokus.

För mer information och ansökan kontakta Överläkare/medicinsk chef Eva Dencker Vansvik: eva.dencker.vansvik@wemind.se
Telefon 0705-250106

WeMind Psykiatri Sydost innefattar psykiatriska mottagningar i Nacka, Tyresö, Haninge, Nynäshamn, Gustavsberg samt en enhet för mobil psykiatri i Nacka. Verksamheten kommer att vidareutveckla specialiserad kompetens för olika diagnosgrupper och på sikt skapa högspecialiserade team.

Vårt WeMind

Vi är ett företag med korta beslutsvägar och våra medarbetares kunskap och engagemang bidrar ständigt till en utveckling av vårt psykiatriska omhändertagande.

På WeMind Psykiatri vill vi skapa en stimulerande och väl strukturerad arbetsmiljö med hög kunskapsnivå. Vi vill vidareutveckla tydliga processer för strukturerad utredning för att tidigt kunna vägleda patienter in i till rätt vårdnivå och vårdprocess. Uppföljning av behandlingsresultat är viktigt för oss och vi kommer att implementera en tydlig struktur för uppföljning. Vi jobbar tillsammans för att ytterligare förbättra implementeringen av riktlinjer.

WeMind Psykiatri kommer arbeta intensivt för att skapa och bibehålla en bra samverkan med våra vårdgrannar och vidareutveckla processer för att underlätta det vardagliga arbetet som läkare på mottagningarna. Initialt kommer vi fokusera på att stärka samarbetet med primärvården och därefter initiera arbetet för vidareutveckling av tydliga strukturer i samarbetet med kommunen, habiliteringen och beroendevården. Detta tror vi skapar ett bättre omhändertagande av patienterna och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Våra medarbetare

Vi värdesätter våra medarbetare och vi vill att alla läkare ska hitta sin rätta plats i organisationen utefter enskilda önskemål. Vi behöver olika medarbetares unika kompetens för att vidareutveckla den nya verksamheten på bästa sätt.

Kunskap är basen för att kunna göra ett bra och tillfredsställande jobb. Därför planerar vi regelbunden intern utbildning och erfarenhetsutbyte. Samtliga läkare kommer ha en individuell plan för kompetensutveckling och individuella tydliga mål i sitt arbete.

Vill du vara med oss på resan?

Anställningsform:
Hel- eller deltid, tillsvidare.

Kvalifikationer:
Specialist i psykiatri.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift (lägst C1).

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.