Utredning och behandling för barn och unga

WeMind Privat erbjuder neuropsykiatrisk utredning och behandling av barn.

Barn och unga

Vi tar emot barn och ungdomar för utredning av neuropsykiatriska diagnoser (ADHD och autism), för kontakt med specialistläkare i psykiatri och för kognitiv beteendeterapi (KBT) hos legitimerade psykologer.

Neuropsykiatrisk utredning

Hos oss är ungdomar från 14 år välkomna att genomgå ADHD-utredning eller autismutredning. Utredningen genomförs av legitimerad psykolog och psykiatriker (läkare specialiserad inom psykiatri) med stor flexibilitet gällande tider och intensitet på utredningen. Vi inleder alltid med ett bedömningssamtal där vi tar ställning till lämpligheten för utredning och där det finns chans att ställa frågor. Du förbinder dig inte till mer än det samtalet när du bokar din tid.

Behandling vid ADHD

Efter en eventuell ADHD-diagnos finns möjlighet till medicinsk och/eller psykologisk behandling hos oss. Kontakten är individuell och anpassas efter dina svårigheter. Både du som har genomgått utredning hos oss och du som har fått en ADHD-diagnos från en annan vårdgivare kan få behandling.

KBT för barn och ungdomar

Vi välkomnar barn och ungdomar från 12 års ålder som önskar kontakt med psykolog och/eller specialistläkare i psykiatri.

Vi behandlar tillstånd som nedstämdhet, depression, oro, ångest, tvång, fobier, tics, stress, sömnsvårigheter, kriser, relationssvårigheter, identitetsproblematik och ADHD. Våra psykologer arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT).

Tillsammans med psykologen undersöker man sina beteenden och tankar för att identifiera varför ens svårigheter finns kvar över tid samt vilka förändringar som behöver göras för att må bättre. Inledningsvis i behandling sätts specifika mål som man under behandlingens gång arbetar för att uppnå.

Föräldrastöd

Som förälder får du vägledning och stöd i det som er familj brottas med. Det finns även möjlighet till en egen psykologkontakt för hjälp i föräldraskapet om det skulle behövas. Inte nog med att vi är skickliga kliniker; många av WeMinds psykologer och läkare är också själva föräldrar eller anhöriga och har mycket god förståelse för det man kämpar med i föräldrarollen.

På WeMind Privat arbetar leg psykologer, specialistläkare i psykiatri, sjuksköterska och kurator.