Föreläsningar

Vad är stress, hur förebygger man stress och hur hanterar man stress? Vi erbjuder föreläsningar om stress och stresshantering eller så skräddarsyr vi en efter era behov.

Föreläsning med WeMind

Stress är en naturlig kroppslig reaktion som ger oss extra kraft när vi sätts under press från omgivningen. Stress är en helt ofarlig reaktion och är en nödvändig funktion för vår överlevnad. När stressen blir för långvarig kan den dock vara skadlig för kroppen och hjärnan.

Föreläsningen fokuserar på vad stress är, vilka symtom stress kan leda till, och främst hur du kan hantera och förebygga stress i din vardag. Vi pratar om hur man kan hitta återhämtning och tips och råd för hur du kan hantera stress på din arbetsplats och i vardagen. Föreläsningen kan riktas till både anställda och till chefer och kan anpassas mellan 2–5 timmar.

För bokning kontakta oss via telefon!