Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling används ibland som en viktig komponent i behandlingen av psykiatriska besvär. Våra specialistläkare erbjuder konsultation och uppföljning.

Behandling med läkemedel

Ibland är läkemedelsbehandling en viktig del av behandlingsplanen vid psykiatriska besvär. Till exempel har antidepressiva mediciner som tillhör gruppen SSRI/SNRI-läkemedel en god och vetenskapligt bevisad effekt på symtombilden vid depression, tvångssyndrom (OCD) och olika typer av ångesttillstånd. Antidepressiva läkemedel kan ges både som enda insats men också som ett komplement till KBT-behandling. Andra diagnoser där medicinering kan vara en viktig del av behandlingsupplägget är ADHD/ADD, där centralstimulerande läkemedel ofta minskar de symtom och den funktionsnedsättning som förknippas med tillståndet.

Våra specialistläkare kan erbjuda konsultation och diskussion kring möjliga läkemedelsalternativ utifrån aktuell diagnos och symtombild. Om ett läkemedel sätts in planerar läkaren sedan för en fortsatt kontakt där både effekt och bieffekter följs upp noggrant. Det kan behövas flera besök för att prova ut den bästa medicindosen och ibland blir det också aktuellt att utvärdera ett annat läkemedel än det först valda. Syftet är att hitta en väl fungerande läkemedelsbehandling som ger en god effekt på symtomen med så lite biverkningar som möjligt.

Boka

 För läkemedelskonsultation/behandling bör du boka besök med läkare.

Observera att denna behandling oftast kräver fysiska besök på mottagning. Ta kontakt med oss vid eventuella funderingar.

Se prislista

Denna behandling finns i

  • Stockholm
  • Digitalt
  • Denna behandling riktar sig till

  • Vuxna
  • Barn (12+ år)
  • Citat från våra patienter