Legitimerad psykolog

Legitimerade psykologer är specialister inom psykologi, legitimerade av Socialstyrelsen och skyldiga att följa hälso- och sjukvårdslagen.

Varför gå till en legitimerad psykolog?

För att bli legitimerad psykolog krävs en femårig utbildning från ett av Sveriges psykologprogram och en ettårig praktisk tjänstgöring (PTP). Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Legitimerade psykologer är specialister inom psykologi, har gedigen kunskap om människan och hur vi fungerar samt inom diagnostik och behandling.

Dina rättigheter skiljer sig åt beroende på om du går till en legitimerad psykolog eller inte. En auktoriserad, certifierad, diplomerad eller ackrediterad terapeut är inte samma sak som legitimerad.

En legitimerad psykolog är skyldig att:

  • Följa hälso- och sjukvårdslagen
  • Utgå från vetenskap i sin behandling
  • Föra sekretesskyddad journal

Skulle du inte vara nöjd med din behandling finns hjälp att få via patientnämnden och patientombudsman, och du kan också anmäla felaktig behandling till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Går du till en terapeut som inte är legitimerad kan du inte vara säker på att personen arbetar under tystnadsplikt. Det kan också vara svårt att få hjälp att gå vidare om du upplever att du blivit felbehandlad, eftersom du inte kan göra en anmälan.