Livskriser

Kriser är en del av livet och uppstår oftast som en reaktion på förändringar i kontext och miljö.

Få hjälp i livskrisen

Det är vanligt att kriser uppstår i övergångar mellan olika faser i livet och i samband med personliga förluster. Du kanske undrar om du har fattat rätt beslut gällande arbete, relationen eller andra stora livsval, eller nyligen har genomgått en stor förändring. Trots att livskriser är en del av livet kan vi ha mer eller mindre svårt att hantera dem.

Hos oss kan du få hjälp att orientera dig, förstå dina känslor, fatta beslut eller förändra beteenden för att hantera din nuvarande situation.

Behandling

Vid den här typen av svårigheter rekommenderar vi psykologisk behandling, så vänligen ange om du önskar träffa psykolog när du bokar.

Se prislista

Denna behandling finns i

  • Stockholm
  • Digitalt
  • Denna behandling riktar sig till

  • Vuxna
  • Barn
  • Citat från våra patienter