Neuropsykiatrisk utredning

WeMind Privat genomför neuropsykiatriska utredningar för både barn och vuxna. Vårt team undersöker misstankar om neuropsykiatrisk diagnos som ADHD/ADD eller autismspektrumtillstånd.

Utredning

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett begrepp för ett antal diagnoser som har att göra med hur hjärnan tar in, reagerar på och bearbetar information från omvärlden. Dessa diagnoser har man vanligtvis hela livet och kan kräva en längre utredning för att diagnosticera.

De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna är ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, intellektuell funktionsnedsättning och Tourettes syndrom.

Vi genomför neuropsykiatriska utredningar för autism- och ADHD-utredning där vårt team av psykologer och läkare undersöker misstankar om dessa diagnoser.

Priser

ADHD-utredning: 25 000 kr
Autism-utredning: 28 000 kr
ADHD- och autismutredning: 30 000 kr

Fysiska konsekvenser:

 • Sömnstörningar
 • Koncentrationssvårigheter
 • Spända muskler, huvudvärk och yrsel
 • Magproblem

För vissa kan det även leda till depression. Sammantaget kan konstant ångest och oro ha en betydande inverkan på din livskvalitet och välbefinnande.

Vad ingår i utredningen?

 • Kognitiv testning där man undersöker olika förmågor som till exempel minne och koncentrationsförmåga
 • Ifyllning av skattningsskalor
 • Intervju med patient och förälder (alternativt andra anhöriga om föräldrar inte finns tillgängliga för intervju)
 • Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vård eller utredningar
 • Läkarbedömning hos psykiatriker, inklusive genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till problemen.

Efter avslutad utredning får du ett besök med återkoppling om hur utredningen har gått, vad den har mynnat ut i för resultat, ett utlåtande som sammanfattar utredningen och rekommendationer om framtida insatser från vården. Även om en utredning inte landar i en av dessa diagnoser så får du en ordentlig genomgång av vad utredningen visar, och hur just du fungerar.

Vi utreder såväl vuxna som barn för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Boka utredning

På WeMind Privat får du alltid tid snabbt. Ange att du vill träffa en psykolog när du bokar.

Observera att denna behandling vid några tillfällen kräver fysiska besök på mottagning. Ta gärna kontakt med oss vid bokning av digital utredning på distans.

Se prislista

Denna behandling finns i

 • Stockholm
 • Delvis digitalt
 • Denna behandling riktar sig till

 • Vuxna
 • Barn (12+ år)
 • Citat från våra patienter