OCD / Tvångssyndrom

OCD, eller tvångssyndrom, innebär att du ofta plågas av påträngande, återkommande och ihållande tankar som ger stark ångest.  Att bryta detta mönster är utmanande på egen hand. Professionell hjälp kan vara avgörande för att undvika att tvånget skadar arbetsliv, relationer och livskvalitet.

Generaliserat ångestsyndrom

Tvångstankar är vanligt förekommande och kan handla om rädsla för att ha glömt att stänga av spisen, känslan av smutsighet som driver en att tvätta sig om och om igen, eller oron över att utföra förbjudna handlingar såsom att säga oanständiga ord eller skada någon.

När dessa tvångstankar leder till påtagligt lidande i din dagliga tillvaro och tar upp mer än en timme om dagen, talar man om tvångssyndrom. Det kallas ibland tvivelsjuka eftersom tvivlet alltid är närvarande; du tvivlar på om spisen är avstängd, om du är tillräckligt ren eller om du kanske av misstag har sårat någon.

För att mildra ångesten och tvivlen utför du tvångshandlingar som att kontrollera saker om och om igen, tvätta dig upprepade gånger eller fråga andra om du har sagt något olämpligt. Dock ger dessa tvångshandlingar bara en kortvarig lättnad; tvångstankarna och tvivlet återkommer med full styrka efter en stund.

För de som lider av tvångssyndrom är det vanligt att försöka ignorera eller ändra på tvångshandlingarna, eftersom de gradvis tar över livet. Att bryta detta mönster är utmanande på egen hand. Professionell hjälp är avgörande för att undvika att tvånget skadar arbetsliv, relationer och livskvalitet.

Skamkänslor

Cirka 1-2% av befolkningen lider av tvångssyndrom, och de beskriver en gradvis försämring av sina tankar och impulser med tiden.

Tvångshandlingarna blir mer omfattande och situationer känns mer obehagliga ju längre problemet pågår. Det kan ta år innan man söker hjälp, delvis på grund av skamkänslor kopplade till tvånget. Många tvångstankar handlar om känslan av att vara ”normal” eller skuldkänslor, vilket kan göra det skrämmande att dela med sig av sina känslor till andra.

Behandling

Vid den här typen av svårigheter rekommenderar vi psykologisk eller medicinsk behandling. 

Behandling

Vid den här typen av svårigheter rekommenderar vi psykologisk eller medicinsk behandling, så vänligen ange om du önskar träffa psykolog eller läkare när du bokar.

Se prislista

Denna behandling finns i

  • Stockholm
  • Digitalt
  • Denna behandling riktar sig till

  • Vuxna
  • Barn
  • Citat från våra patienter