Parterapi

De flesta par stöter i olika skeden i relationen på problem. Ibland kan problemen bli så allvarliga att man hamnar i svårlösliga konflikter som leder till att man glider ifrån varandra. Vi erbjuder er parterapi i Stockholm.

Parterapi

Parterapi kan hjälpa vid relationssvårigheter, inklusive kommunikationsproblem, olika åsikter om ekonomi, barnuppfostran och andra utmaningar. Det kombinerar förändrings- och acceptansstrategier för att hjälpa par med relationsproblem.

I bedömningsfasen kartläggs problemen och möjliga lösningar diskuteras med psykologen. Sedan arbetar paret med konflikter och lär sig att förstå hur de uppstår, lyssna på varandra och hantera olikheter. Hemuppgifter ges mellan sessionerna.

Parterapi kan vara effektivt för att förbättra relationen och hantera ångest och depression som är kopplade till relationsproblem. Även om ett par överväger separation kan terapin hjälpa dem att samarbeta bättre och göra separationen mindre konfliktfylld. Terapin utförs av legitimerade psykologer och psykoterapeuter med KBT-inriktning.

Priser

Parterapi mottagning/video (60 min) 2100 kr
Parterapi individuellt besök (45 min) 1450 kr
Parbesiktning (2 samtal à 60 min samt skattningsskalor) 3900 kr

Parbesiktning

Vi erbjuder en förebyggande relationskontroll för par som vill vårda sin relation. Den består av två samtal med psykologen. I det första samtalet reflekterar ni över er relation, och i det andra får ni feedback om styrkor och eventuella problemområden samt råd för att fortsätta ha det bra tillsammans.

Studier visar att detta kan förbättra intimitet, acceptans och tillfredsställelse i relationen och minska risken för skilsmässa. Terapin utförs av legitimerade psykologer med KBT-inriktning.

Boka parterapi

På WeMind Privat får du alltid tid snabbt. Boka direkt via onlinebokningen med BankID, via formulär eller telefon.

Se prislista

Denna behandling finns i

  • Stockholm
  • Digitalt
  • Denna behandling riktar sig till

  • Vuxna
  • Barn
  • Citat från våra patienter