Priser

Här nedan hittar ni våra priser för vår mottagning i Stockholm.

Priser

Här nedan hittar ni våra priser för vår mottagning i Stockholm.

Individ

Läkarbesök på mottagning/video (45 min) 2500 kr
Uppföljande läkarbesök (20 min) 1700 kr
Psykolog mottagning/video (45 min) 1450 kr
(samma pris på nybesök och återbesök) Sjuksköterskebesök (45 min) 1300 kr
Sjuksköterskebesök (20 min) 800 kr

Parterapi

Parterapi mottagning/video (60 min) 2100 kr
Parterapi individuellt besök (45 min) 1450 kr
Parbesiktning (2 samtal à 60 min samt skattningsskalor) 3900 kr

Neuropsykiatri

ADHD-utredning 25 000 kr
Autism-utredning 28 000 kr
ADHD- och autismutredning: 30 000 kr