Stress

Stress är en kroppslig reaktion och en upplevelse av att krav i vardagen blir överväldigande. Stress är inget vi helt kan ta bort från våra liv, men vi kan lära oss att hantera och förstå. 

Stress

Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång. Kortvarig stress ökar till och med prestationsförmågan. Hos personer med stressproblem finns det oftast en obalans mellan stressande aktiviteter och återhämtning.

Långvarig stress i kombination med otillräcklig återhämtning kan orsaka många symtom som: utmattning, kroppsliga spänningar, smärta och huvudvärk, yrsel, sämre immunförsvar, minskad sexlust, koncentrationsproblem, svårigheter att fatta beslut och att slappna av, sömnproblem, irritabilitet, rastlöshet, överkänslighet för ljus- och ljud, oro, ångest och depression. Vid långvarig stress tenderar människor att bli passiva, dra sig undan och undvika aktiviteter.

Behandling med KBT

Stress är inget vi helt kan ta bort från våra liv, men vi kan lära oss att hantera, förstå och inte skrämmas av stress. Vid behandling av stressproblematik utgår vi alltid från dina över- och underskottsbeteenden.

Vi börjar med att kartlägga situationer där stress uppstår för att förstå vad som händer i kroppen. Du får hjälp att ta bort onödiga stressmoment, sortera och prioritera bland uppgifter och att komma igång med belönande och återhämtande aktiviteter. Om du har svårt att värna dina egna gränser, får du också träna dig i assertiva beteenden gentemot andra.

Behandling

Vid den här typen av svårigheter rekommenderar vi psykologisk behandling, så vänligen ange att du önskar träffa en psykolog när du bokar.

Se prislista

Denna behandling finns i

  • Stockholm
  • Digitalt
  • Denna behandling riktar sig till

  • Vuxna
  • Barn (12+ år)
  • Citat från våra patienter