Remiss via Stockholms läns landsting

För att komma till oss på WeMind Ångest och Depression Stockholm via Stockholms läns landsting (SLL) behöver din läkare skriva en remiss till oss. Vi tar emot remisser för bedömning och därefter eventuell behandling av svåra ångestsyndrom och svår depression. Vi tar också emot remisser för rådgivning/konsultation kring diagnostisering, differentialdiagnostik, behandling och ”second opinion”.

 

Telefon/tidsbokning

Att remittera till oss innebär inte någon kostnad för er som remittenter, då vi har eget landstingsavtal. Patienterna betalar ordinarie patienttaxa.
 
Sedan 1 april 2017 har vi nytt avtal med delvis ändrade regler kring vilka patientgrupper vi får ta emot. Dels handlar det om diagnoser; vi får inte längre ta emot bipolär sjukdom eller hälsoångest/hypokondri som primär diagnos; dels handlar det om svårighetsgrad. Vi får numera endast ta emot svåra tillstånd.
 
Svåra tillstånd kan innebära n​ågot​ av följande:

 • Svårare symtom eller
 • Låg funktionsnivå eller
 • Hög samsjuklighetsgrad eller
 • Otillräcklig effekt av tidigare behandling (när det gäller depression krävs att man provat både psykologisk behandling och två olika läkemedelsbehandlingar varav en kombinationsbehandling för att denna punkt ska vara uppfylld).

Notera eller; det krävs alltså inte att samtliga punkter ovan är uppfyllda.
 
Vi tar också emot remisser där den primära frågeställningen är rådgivning/konsultation kring diagnostik, differentialdiagnostik, behandling och ”second opinion”. Vi kan då göra en bedömning kring detta och återkoppla den till såväl patient som remittent även om patienten inte fyller kriterierna för att även behandlas hos oss.
 
Behandling av dessa tillstånd görs utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och i enlighet med de lokala vårdprogrammen för respektive diagnos, och anpassas till patienten. Behandlingsinsatserna på WeMind ​Ångest och Depression ​utgörs av kognitiv beteendeterapi (KBT) och farmakologisk behandling, ibland i kombination.
 
WeMind ​Ångest och Depression​ tar emot remisser från alla läkare eller andra yrkesgrupper som har avtal med SLL för patienter bosatta i Stockholms län. WeMind ​Ångest och Depressions avtal med SLL är begränsat vad gäller antal patientbesök per år och mottagningen kan därför ofta inte ta emot alla som remitteras, även om de uppfyller kriterierna för att utgöra ett fall av svår ångest eller depression.
Vissa remisser kan inte prioriteras utan måste hänvisas till andra vårdgivare. I de fall där farmakologisk behandling nyligen påbörjats men ännu inte utvärderats återsänds remissen för utvärdering innan ytterligare behandlingsinsatser görs. Vid remittering från slutenvård är det viktigt att eventuell patientansvarig läkare i den psykiatriska öppenvården är informerad om att patienten remitteras till oss.
 
För vår bedömning är det viktigt att remissen innehåller:

 • Beskrivning av aktuella symtom ​
 • Tydlig frågeställning​ avseende ångestsyndrom och/eller depression​​
 • Klargörande av vilken åtgärd som efterfrågas. Kommunicera också detta till patienten.
 • ​​Beskrivning av psykiatrisk sjukdomshistoria.
 • Andra relevanta uppgifter såsom sociala förhållanden, missbruk och kroppsliga sjukdomar.
 • Redogörelse för vilka behandlingsförsök som gjorts.
 • Aktuell behandling (t ex medicinering eller psykoterapi).
 • Ofullständiga remisser eller remisser som enbart hänvisar till journalkopior måste vi tyvärr återsända för komplettering.

Patientavgifter för patienter som kommer via remiss

 • Besök hos psykolog 100 kr
 • Besök hos psykiatriker 350 kr

Vid uteblivet/avbokat besök inom 24 timmar debiteras full patientavgift
(frikort gäller ej).
 

Info till vårdgivare

Remisser skickas antingen i Take Care eller med post till följande adress:

WeMind Ångest och Depression Stockholm
Rehnsgatan 20
113 47 Stockholm
 
Vi tar också emot på vår mottagning WeMind Kungsholmen, på S:t Eriksgatan 44, men remisser sänds till Rehnsgatan 20. Om patienten önskar gå på Kungsholmen kan detta anges i remissen.

WeMind-mottagningar som behandlar Remiss via Stockholms läns landsting

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.