Välkommen att remittera till oss!

Vi driver 14 öppenpsykiatriska mottagningar i regionerna av olika slag på olika platser i Sverige.

Läs mer om hur du remitterar till oss och vilka diagnoser vi behandlar under respektive mottagning.

Stockholm

Västra Götaland

Skåne