Remittera till oss i Helsingborg

Välkommen att remittera till oss. Vi tar emot remiss via Take Care eller post.

Detta ska ingå i remissen

En remiss med fullständig information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar. En remiss bör innehålla:

  • Aktuella symtom
  • Funktionsförmåga
  • Tidigare och nuvarande somatisk och psykiatrisk sjukdom
  • Genomförda utredningar
  • Genomförda behandlingsinsatser och effekt av dessa
  • Aktuella läkemedel
  • Bedömning inklusive suicidrisk
  • Ev. tolkbehov
  • Medgivande att vi tar del av patientens meliorjournal

Observera att behandlingsansvaret kvarstår hos remittenten under basutredningen hos oss. Eventuell sjukskrivning kan tas över först efter att basutredning avslutats och patienten erbjudits behandling.

Postadress

WeMind Helsingborg
Nedre Nytorgsgatan 13
252 26 Helsingborg

Vi behandlar

ADHD/ADD
Depression
Bipolär syndrom
Ångestsyndrom
Ätstörning
Emotionell instabil
Personlighetsstörning

Vi utför

Neoropsykiatrisk utredning