Remittera till utredningsenheten

Välkommen att kontakta vår utredningskoordinator Agneta Hansson angående möjlighet att utreda hos oss, telefon 0708-720 715.

Remisser skickas via post.

 

Detta ska ingå i remissen

En remiss med fullständig information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar. En remiss bör innehålla:

  • Aktuella symtom
  • Funktionsförmåga
  • Tidigare och nuvarande somatisk och psykiatrisk sjukdom
  • Genomförda utredningar
  • Genomförda behandlingsinsatser och effekt av dessa
  • Aktuella läkemedel
  • Bedömning inklusive suicidrisk
 

Postadress

WeMind AB
Box 3113
400 10 Göteborg

Vi utreder

ADHD/ADD
Autismspektrumtillstånd
Annan neuropsykiatrisk problematik