Remittera till oss i Vasastan

Välkommen att remittera till oss. Vi tar emot remiss via Take Care eller post.

Detta ska ingå i remissen

En remiss med fullständig information ger snabbare hantering då vi inte behöver be om kompletteringar. En remiss bör innehålla:

  • Aktuella symtom
  • Funktionsförmåga
  • Tidigare och nuvarande somatisk och psykiatrisk sjukdom
  • Genomförda utredningar
  • Genomförda behandlingsinsatser och effekt av dessa
  • Aktuella läkemedel
  • Bedömning inklusive suicidrisk

Remittenter behöver ha avtal med Region Stockholm för att kunna remittera till oss. Observera att behandlingsansvaret kvarstår hos remittenten under basutredningen. Eventuell sjukskrivning kan tas över först efter att basutredning avslutats och patienten erbjudits behandling.

Postadress

WeMind Vasastan
Rehnsgatan 20
113 57 Stockholm

Vi behandlar

Svår depression
Svåra ångestsyndrom