Så söker du hjälp hos oss

Personer över 18 år med svåra psykiska problem är välkomna till oss för utredning, diagnostisering och behandling. Om du tror att du behöver psykiatrisk behandling vänder du dig i första hand till din vårdcentral som kan skicka remiss till oss. Du kan också ta kontakt själv och göra en egenanmälan. Vid egenanmälan görs en bedömning av sjuksköterska via telefon. I bedömningen tar vi ställning till ditt behov av specialistpsykiatrisk vård.

En egenanmälan eller remiss leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal på en av våra mottagningar inom 30 dagar eller att du hänvisas till en annan vårdgivare.

Är du eller din anhörig osäker på vart ni ska vända er, ring oss så hjälper vi er att hitta rätt.

Telefon/tidsbokning

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.