Sök vård

WeMind erbjuder insatser både för dig som privatpatient och för dig som ska till psykiatrin via remiss eller egenanmälan.

Privat terapi

Som privatpatient söker och bekostar du din vård själv. Vi erbjuder privata samtal på våra mottagningar Kungsholmen och Vasastan i Stockholm, i Göteborg samt digitalt över hela landet. Tjänster vi erbjuder är enskilda samtal, parterapi och neuropsykiatriska utredningar.
Här kan du läsa mer om privat terapi eller boka tid.

Psykiatri - vård via remiss

Personer över 18 år med psykiatriska problem är välkomna till oss för utredning, diagnostiseringoch behandling. Det finns två sätt att komma i kontakt med oss: remiss eller egenanmälan.

Remiss

Om du tror att du behöver psykiatrisk behandling, vänd dig i första hand till din vårdcentral. Ofta kan man få den hjälp man behöver där. Om din läkare bedömer att du vore hjälpt av specialistpsykiatrisk vård kan den remittera ärendet till oss.

Egenanmälan

På flera av våra mottagningar kan du ta kontakt med oss direkt och göra en egenanmälan. Då bedömer vi ditt behov av specialistpsykiatrisk vård. Om du vill göra en egenanmälan till någon av våra mottagningar, kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna under respektive mottagning. För mottagningar i Stockholm Sydost kontaktar du Mobil psykiatri i Nacka som sköter dessa mottagningars egenremisser.

Om du eller en närstående har psykiatriska besvär och inte vet vart man bör vända sig, ring 1177 så hjälper de dig vidare. Vid nödsituation, ring 112.

Så här går det till

När vi mottagit din remiss eller egenanmälan kallas du till ett första besök hos oss inom 30 dagar.

Första besöket

Oftast görs besök på WeMind genom att du kommer till mottagningen. Om det krävs av medicinska skäl så kan ditt besök även göras digitalt.

Läs mer om digitala besök.

Första steget när man kommer till oss är att man gör en grundläggande kartläggning, ibland kallad basutredning. Det gör det möjligt för oss att anpassa vården efter dina behov och tar vanligen 2-3 besök. Du får svara på frågor om din livssituation, dina symtom och de svårigheter du upplever i dagsläget. För att utesluta att dina symtom beror på kroppslig sjukdom tar man ofta ett blod- eller urinprov. Du får också fylla i formulär om hur du mår. Basutredningen avslutas vanligen med att du träffar en läkare. Där bestämmer ni tillsammans vad som blir nästa steg för dig.

Utredning

Ibland resulterar kartläggningen i att man bestämmer sig för att göra en fördjupad utredning. Det kan exempelvis vara om man har symtom på ADHD eller autismspektrumtillstånd och därför bör genomgå en neuropsykiatrisk utredning. Du kan läsa mer om neuropsykiatrisk utredning här.

Behandling

På WeMind arbetar vi bara med evidensbaserade behandlingsmetoder, alltså de metoder som forskning visat har bäst effekt vid en viss diagnos. Du kan läsa mer om evidensbaserad behandling under Vår vård. Ibland är det läkemedelsbehandling som rekommenderas vid ett visst tillstånd, ibland KBT eller andra behandlingsinsatser.

Läkemedelsbehandling. Vilket läkemedel som rekommenderas beror på vilka symtom du har. Det finns exempelvis ångestdämpande, stämningsstabiliserande och antipsykotiska läkemedel. Vanligen så börjar man med en lägre dos och trappar upp medicineringen för att hitta en nivå som passar dig. Läkemedelsbehandling är förstahandavalet vid exempelvis psykos, bipolärt syndrom och generaliserat ångestsyndrom.

KBT. Kognitiv beteendeterapi är en form av psykologisk behandling där man arbetar intensivt med ett avgränsat psykiatriskt problem, vanligen 15-20 sessioner. Man lär sig förstå sina svårigheter och tränar på nya färdigheter för att hantera dem. KBT är förstahandsvalet vid exempelvis OCD och social fobi. På WeMind träffar du alltid en psykolog för KBT.

Andra insatser. På våra större mottagningar erbjuder vi kompletterande behandlingsinsatser som arbetsterapi och fysioterapi. Om man av någon anledning inte orkar gå i KBT-behandling så kan man ibland erbjudas stödsamtal hos en sjuksköterska eller skötare. Det går att samordna behandlingen hos oss med andra insatser som boendestöd, habilitering eller kontakt på beroendemottagning.

Uppföljning

Vi följer kontinuerligt upp ditt mående under behandlingen för att säkerställa att den ger önskat resultat. Vid behov kan man enas kring att byta behandlingsmetod. Efter avslutad behandling görs vanligen en uppföljning efter några månader för att säkerställa att förbättringen kvarstår.