Urban Pettersson Bargo: ”Forskningsstödet till psykiatrin behöver öka”

Tillbaka

I en debattartikel som publiceras i Dagens Medicin skriver Urban Pettersson Bargo, WeMinds grundare och vd samt styrelse­ledamot i Psykiatri­fonden, om hur ökade forskningsmedel för att komma till rätta med ökande psykisk ohälsa kan minska såväl det mänskliga lidandet som samhällets kostnader.

 

 

I sin debattartikel konstaterar Urban Pettersson Bargo att förbättrat kunskapsläge och bättre metoder – som kommer av forskning – gör skillnad. Men vad behöver då göras för att öka anslagen till förmån för psykiatrisk forskning?

– ”Som jag ser det är det framför allt två saker som måste till. Vi måste bli bättre på att berätta om resultaten från forskningsbaserade vård­insatser och stigmat kring psykisk ohälsa måste minska.”, skriver Urban Pettersson Bargo.

Läs nätupplagan av debattartikeln här:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/02/25/forskningsstodet-till-psykiatrin-behover-oka/

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.