Behandlingsresultat och utvärdering

WeMind Psykiatris målsättning är att ständigt uppnå bättre behandlingsresultat och patientupplevelser. Vår metod är att ständigt utvärdera vår verksamhet och korrigera det som fungerar mindre bra. Vi anser att en stor del av utvärderingen bör göras av oberoende externa parter och därför gör bland annat Karolinska Institutet och Stockholms Universitet studier av våra behandlingsresultat.

Telefon/tidsbokning

WeMind-mottagningar som behandlar Behandlingsresultat och utvärdering

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.