För patienter och anhöriga

Det är ofta en utmaning att vara närstående till en person med psykiatriska svårigheter och det kan vara svårt att veta hur man på bästa sätt ska stötta personen. Du kan göra stor skillnad, även om det kan vara tufft.

 

Telefon/tidsbokning

För den som drabbats av psykisk ohälsa är de närstående ofta centrala för att komma vidare i den förändring personen står inför i sin behandling. Kanske är det också du som är närstående som från början har sett problemen som personen måste ha professionell hjälp att lösa.

Nedan finner du mer information om psykisk ohälsa och att vara närstående till en person som drabbats, det finns också stödföreningar för dig som är närstående.

Aktuella föreläsningar för anhöriga och närstående på WeMinds mottagningar:

Stockholm
Innerstan
WeMind Ångest och Depression Vasastan och Kungsholmen VÄLKOMNAR närstående på föreläsningar om depression och ångest.
Har du närstående som vill veta mer om depression och ångest? Vi erbjuder föreläsningar om diagnoserna, behandlingen och vad man kan tänka på som anhörig.

Torsdag 31 januari, kl 15:30-17:00 (depression)
Torsdag 21 februari, kl 15:30-17:00 (ångest)
Torsdag 14 mars, kl 15:30-17:00 (depression)
Torsdag 11 april, kl 15:30-17:00 (ångest)
Torsdag 16 maj, kl 15:30-17:00 (depression)
Torsdag 13 juni, kl 15:30-17:00 (ångest)

Plats: Rehnsgatan 20
Anmälan: Anmälan sker i förväg till receptionen på Rehnsgatan 20, antingen vid besök eller via telefon 08 406 00 40.
Närstående till patienter kan anmäla sig till föreläsningarna själva genom att ange namn och personnummer på den pat de är närstående till, datum på den föreläsning de vill gå på samt ange antal personer som kommer på föreläsningen (max 2 personer/patient/tillfälle). Alternativt att patienten anmäler/bokar in sin närstående själv (anger samma info som ovan).

Göteborg
Inga aktuella föreläsningar

Norduppland
Inga aktuella föreläsningar

Skåne
Inga aktuella föreläsningar

 

 

Information och rådgivning

 Patient- och närståendeföreningar

 • Attention – Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom samt deras anhöriga och yrkesverksamma.
 • Autism & Aspergerförbundet – Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
 • RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa samt arbetar med opinionsbildning för att motverka fördomar.
 • Svenska Ångestsyndromsällskapet– ÅSS, är en ideell förening som verkar i hela landet och utgör ett stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar.
 • SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. En resurs för alla som känner sig berörda av eller vill veta mer om självmord och hur det kan förebyggas. SPES har även en nationell jourtelefon som är öppen alla dagar.
 • Svenska OCD-förbundet Ananke – Rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD) och deras anhöriga.
 • Riksförbundet Balans – Patient- och anhörigförening för dig med depression, bipolär sjukdom, utmattningssyndrom och dystymi. Även anhöriga kan få information, råd, hjälp och stöd.
 • Frisk & Fri – Föreningens syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området samt påverka för en bättre vård.
 • Kuling.nu – Nationell mötesplats för barn till föräldrar med psykisk sjukdom.
 • Källan – För barn och ungdomar där någon i familjen drabbats av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Maskrosbarn – Barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.
 • NSPH – Nationell samverkan för psykisk ohälsa, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området som verkar för att medlemmarna ska få större inflytande över de beslut som fattas inom vård och stöd.
 • Nationellt kompetenscentrum anhörig – Nationellt utvecklingsarbete för barn med föräldrar som besväras av psykisk ohälsa. Arbetet sker på uppdrag av regeringen och har ett nära samarbete med socialstyrelsen.
 • Spelberoendes riksförbund – För spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.
 • Suicide Zero – Arbetar med att öka kunskapen och bilda opinion kring suicid samt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.