För patienter och anhöriga

Det är ofta en utmaning att vara närstående till en person med psykiatriska svårigheter och det kan vara svårt att veta hur man på bästa sätt ska stötta personen. Du kan göra stor skillnad, även om det kan vara tufft.

 

Telefon/tidsbokning

WeMind

För den drabbade är de närstående ofta centrala för att komma vidare i den förändring hon eller han står inför i sin behandling. Kanske är det också du som från början har sett att din närstående har problem som hon eller han måste ha professionell hjälp att lösa.

Nedan finner du mer information om psykisk ohälsa och att vara närstående till en person som drabbats, samt om stödföreningar och hur det fungerar att vara närstående till en person som går i behandling på WeMind Psykiatri.

 

Närståendeutbildningar – Stockholm

Nu erbjuder WeMind Psykiatri Stockholm, föreläsningar specifikt riktade till närstående om diagnoserna, behandlingen och vad man kan tänka på som närstående. Plats för föreläsningarna är Rehnsgatan 20, Stockholm.

Föreläsningar för närstående:

Ångest
– måndag 9 april, klockan: 15.30 – 17.00
– måndag 11 juni, klockan: 15.30 – 17.00

Depression
– måndag  7 maj, klockan: 15.30 – 17.00

Anmälan sker via receptionen på Weminds Psykiatri Stockholm eller på info@wemind.se.

Information och rådgivning

 Patient- och närståendeföreningar

  • Attention – Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
  • Autism & Aspergerförbundet – Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
  • RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation som ”… arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.”
  • SPS – Stödförening för drabbade av Panikångest och Social fobi – syftar till att fungera som ett stöd och en mötesplats för drabbade av panikångest och social fobi.
  • Svenska Ångestsyndromsällskapet, ÅSS, är en ideell förening som verkar i hela landet, och utgör ett stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar.
  • SPES – Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. En resurs för alla som känner sig berörda av eller vill veta mer om självmord och hur det kan förebyggas. SPES har även en nationell jourtelefon som är öppen alla dagar.
  • Svenska OCD-förbundet Ananke – är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser som Tourettes syndrom, trichotillomani (tvångsmässigt håravryckande), hoarding (tvångsmässigt samlande) och dysmorfofobi (BDD), och deras anhöriga.
  • Föreningen Balans – Patient och anhörigförening för drabbade av depressionssjukdomar. Föreningen är för dig som upplevt depressioner eller omväxlande depressiva och maniska perioder eller har drabbats av “utbrändhet” (utmattningsdepression) eller dystymi (en lindrigare men ibland långvarig form av depression). Även anhöriga kan få information, råd, hjälp och stöd.
  • Frisk & Fri – Föreningens syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att: stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området samt påverka för bättre vård.
  • Bipolarna  – Kunskapsbank, forum, bloggar och annat relaterat till bipolär sjukdom.

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.