För patienter och anhöriga

Det är ofta en utmaning att vara närstående till en person med psykiatriska svårigheter och det kan vara svårt att veta hur man på bästa sätt ska stötta personen.

 

Du som anhörig till en person med psykiska problem kan få hjälp hos oss om din närstående redan är patient på en av våra mottagningar. På våra mottagningar finns anhörigombud och vi erbjuder även patient- och närståendeutbildning. På grund av sekretess kan vi inte diskutera din anhörigs vård hos oss utan samtycke, men vi kan erbjuda ett allmänt stöd. På våra mottagningar arbetar vi även för att barns behov som anhöriga ska uppmärksammas. Många kommuner och stadsdelar erbjuder också stöd till anhöriga.

Telefon/tidsbokning

WeMind-mottagningar som behandlar För patienter och anhöriga

Information och rådgivning

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.