För patienter och anhöriga

Det är ofta en utmaning att vara närstående till en person med psykiatriska svårigheter och det kan vara svårt att veta hur man på bästa sätt ska stötta personen. Du kan göra stor skillnad, även om det kan vara tufft.

 

Telefon/tidsbokning

För den som drabbats av psykisk ohälsa är de närstående ofta centrala för att komma vidare i den förändring personen står inför i sin behandling. Kanske är det också du som är närstående som från början har sett problemen som personen måste ha professionell hjälp att lösa.

Nedan finner du mer information om psykisk ohälsa och att vara närstående till en person som drabbats, det finns också stödföreningar för dig som är närstående.

 

Aktuella föreläsningar för anhöriga och närstående på WeMinds mottagningar:

Stockholm
Innerstan
WeMind Ångest och Depression Vasastan och Kungsholmen VÄLKOMNAR närstående på föreläsningar om depression och ångest.
Har du närstående som vill veta mer om depression och ångest? Vi erbjuder föreläsningar om diagnoserna, behandlingen och vad man kan tänka på som anhörig.

Torsdag 21 februari, kl 15:30-17:00 (ångest)
Torsdag 14 mars, kl 15:30-17:00 (depression)
Torsdag 11 april, kl 15:30-17:00 (ångest)
Torsdag 16 maj, kl 15:30-17:00 (depression)
Torsdag 13 juni, kl 15:30-17:00 (ångest)

Plats: Rehnsgatan 20
Anmälan: Anmälan sker i förväg till receptionen på Rehnsgatan 20, antingen vid besök eller via telefon 08 406 00 40.
Närstående till patienter kan anmäla sig till föreläsningarna själva genom att ange namn och personnummer på den pat de är närstående till, datum på den föreläsning de vill gå på samt ange antal personer som kommer på föreläsningen (max 2 personer/patient/tillfälle). Alternativt att patienten anmäler/bokar in sin närstående själv (anger samma info som ovan).

Göteborg
Inga aktuella föreläsningar

Norduppland
Inga aktuella föreläsningar

Skåne
Inga aktuella föreläsningar

 

 

WeMind-mottagningar som behandlar För patienter och anhöriga

Information och rådgivning

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.