Våra metoder

På WeMind Psykiatri arbetar en rad olika yrkesgrupper med utredning och behandling av de vanliga formerna av psykisk ohälsa. Under de senaste åren har effektiva behandlingsformer för dessa besvär utvecklats och WeMind Psykiatri vill ge så många som möjligt som behöver sådan vård tillgång till den. Därför följer alla medarbetare landstingens vårdprogram för behandling av de olika svårigheterna. Vårdprogrammen rekommenderar i de flesta fall kognitiv beteendeterapi (KBT) eller medicinsk behandling, eller båda i kombination, eftersom det visat sig ge god effekt för många drabbade.

Telefon/tidsbokning

WeMind

WeMind-mottagningar som behandlar Våra metoder

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.