Vi behandlar och utreder

WeMind behandlar de vanligaste formerna av psykisk ohälsa. När du söker vård behöver du själv inte veta exakt vad dina problem kallas. Av vår personal får du hjälp att kartlägga besvären, och planera behandling. Många kan dock känna igen sig när de får information om olika diagnoser.

Telefon/tidsbokning

Diagnoser vi behandlar

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.