Agorafobi

Agorafobi kallas ibland ”torgskräck” i folkmun, eftersom denna fobi ibland yttrar sig genom att du har svårt att vistas på stora öppna platser. Agorafobi definieras alltså som rädsla för situationer där det skulle vara svårt att fly eller få hjälp, om du skulle få en panikattack.

Telefon/tidsbokning

Om du har haft panikattacker känns det ofta naturligt att börja undvika situationer där du fått dessa attacker. Det kan handla om att du försöker undvika att åka buss eller tunnelbana, att du inte vill köra bil själv eller att till varje pris se till att inte vara ensam med sina barn.

Vissa ser också till att de alltid har en utväg till en ”säker plats”, exempelvis genom att planera så att de alltid kan ta sig hem snabbt om de skulle få en panikattack. Många känner sig även beroende av att kunna kontakta någon de känner för att få hjälp om en panikattack skulle slå till. Detta ordnar de till exempel genom att alltid ha med sig mobilen och att alltid se till att de befinner sig på ställen där det finns täckning för att kunna ringa.

Mer information

Patientföreningar

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa samt arbetar med opinionsbildning för att motverka fördomar. (Inte specifikt för agorafobi)

    Länk: RSMH

  • Ångestsyndromsällskapet, är en ideell förening som verkar i hela landet och utgör ett stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar.

    Länk: ÅSS

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.