Bipolära syndrom

Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd som kännetecknas av återkommande svängningar i stämningsläget. Det innebär att man pendlar mellan uppvarvning och depression.

Telefon/tidsbokning

Det finns olika typer av bipolär sjukdom men de mest kända är bipolär typ I och typ II. Bipolär I innebär att man får manier medan bipolär II att man får hypomanier. Bipolär typ II är mycket vanligare. Många kan uppleva en hypomani som huvudsakligen positiv. Gemensamt för bipolära tillstånd är att sjukdomsförloppet är cykliskt och svängningarna huvudsakligen kommer utan inverkan av yttre faktorer. Att man känner sig glad när det händer bra saker och ledsen när det är jobbigt runt omkring en är naturligtvis helt normalt och inte ett psykiatriskt tillstånd.

Bipolär sjukdom är ett kroniskt sjukdomstillstånd som drabbar ungefär 1 % av befolkningen och som kännetecknas av återkommande svängningar i stämningsläget. Det innebär att man pendlar mellan uppvarvning och depression. En depression kan yttra sig på olika sätt men innebär bland annat att man tappar intresse för saker som man i vanliga fall brukar tycka om, att man är ovanligt trött och tappar lust och initiativkraft. Man kan även uppleva svårigheter med koncentration och minne samt känna skuldkänslor och hopplöshet. I vissa fall går det så långt att man inte längre vill leva.

Även en uppvarvning kan yttra sig på olika sätt hos olika personer, men innebär ofta en känsla av glädje och upprymdhet, ökat självförtroende, minskat sömnbehov samt att man kan bli mer impulsiv och riskbenägen. Man kan även känna sig lättirriterad, lättdistraherad och bli mer social än vanligt. Om de uppvarvade symtomen är lindriga och inte leder till några allvarliga konsekvenser kallas tillståndet hypomani. En kraftig uppvarvning kallas för mani och innebär ofta stora svårigheter att fungera i vardagen och att man kan få svårigheter med verklighetsuppfattningen.

Mellan episoderna kan man vara helt besvärsfri men med åren blir symtomen ofta svårare, håller i sig längre tid och de besvärsfria episoderna blir kortare. Det är därför väldigt viktigt att man så tidigt som möjligt i förloppet behandlar sjukdomen adekvat.

Sjukdomen har en stark genetisk komponent. Det är mycket vanligt att det finns någon i familjen eller släkten med samma diagnos.

WeMind-mottagningar som behandlar Bipolära syndrom
Göteborg, Mobil Psykiatri, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö, Unga Vuxna, Värmdö, Gimo, Tierp, Tärnsjö, Skutskär, Lund, Helsingborg.

Mer information

Patientföreningar

  • Rikstäckande patientförening för dig med bipolär sjukdom, och för dig som har drabbats av depression, ”utbrändhet”, utmattningsdepression eller dystymi. Lokalföreningar i bland annat Stockholm och Sjuhärad.

    Länk: Riksförbundet balans

  • Sveriges största mötesplats för bipolära och anhöriga. IBIS http://www.ibisgbg.se/- Intresseföreningen för bipolär sjukdom. Föreningen vill fungera som ett forum och socialt kontaktnät för personer med bipolär sjukdom, anhöriga, närstående samt andra intresserade. Säte och verksamhet i Göteborg.

    Länk: Bipolarna

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation som "...arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv." Lokalföreningar över hela landet.

    Länk: RSMH

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.