Case Manager

Case ManagerCase Management-insatsen handlar om att ge ett individuellt och samordnat stöd till personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning, och som behöver stöd i flera livsområden för att kunna närma sig arbete/studier.

Telefon/tidsbokning

WeMind-mottagningar som behandlar Case Manager
Lund, Helsingborg.

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.