Depression

Depression kallas ibland ”själens förkylning” eftersom det är ett så vanligt problem.
Mellan 5 % och 10 % av alla svenskar är deprimerade, och risken att drabbas någon gång under sin livstid brukar anges som 25 % för män och 50 % för kvinnor.

Telefon/tidsbokning

När du är deprimerad känns det mesta tungt, mörkt och ganska meningslöst. Du drabbas av ihållande känslor av nedstämdhet och har svårt att känna lust att aktivera dig med saker som du vanligtvis ägnar dig åt. Inget känns roligt eller meningsfullt längre. Många upplever att de är helt tömda på energi och känner en väldig trötthet under större delen av dygnet.

Ju mindre du gör och ju mer du drar dig undan från omvärlden, desto mer skuldkänslor brukar du också få över allting du inte får gjort. Det är också vanligt med koncentrationssvårigheter och en känsla av att inte kunna fatta beslut eller tänka klart.

Behandling

Depression behandlas med terapi och/eller medicinering. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den behandling som ger störst chans till bestående förbättring för depression, brukar det visa sig när man jämför olika psykologiska behandlingar.

I en KBT-behandling får du lära dig att undersöka sambandet mellan aktivitet och mående, och fundera på vilka aktiviteter du mår bättre respektive sämre av. Du som patient får också träna på att identifiera aktiviteter som för ditt liv framåt, för att kunna nå ett sådant liv som du skulle vilja ha. Efter ett tag i terapin, när ditt mående förbättrats något, brukar behandlingen inriktas mot att du identifierar och försöker lösa de grundproblem som från början utlöst depressionen.

På WeMind Psykiatri kan du erbjudas KBT-behandling för depression i grupp eller individuellt. Båda behandlingsformerna har haft likvärdiga resultat i WeMind Psykiatris utvärderingar.

Mer information

Patientföreningar

  • Riksförbundet balans – Rikstäckande patientförening för dig med bipolär sjukdom, och för dig som har drabbats av depression, ”utbrändhet”, utmattningsdepression eller dystymi. Lokalföreningar i bland annat Stockholm och Sjuhärad.
  • RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisationen ”…arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för depression). Lokalföreningar över hela landet.

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.