Livskriser

Kriser är en del av livet och uppstår oftast som en reaktion på förändringar i kontext och miljö.

Telefon/tidsbokning

Det är vanligt att kriser uppstår i övergångar mellan olika faser i livet och i samband med personliga förluster. Du kanske undrar om du har fattat rätt beslut gällande arbete, relationen eller andra stora livsval, eller nyligen har genomgått en stor förändring. Trots att livskriser är en del av livet kan vi ha mer eller mindre svårt att hantera dem.Hos oss kan du få hjälp att orientera dig, förstå dina känslor, fatta beslut eller förändra beteenden för att hantera din nuvarande situation.

Behandling

Tillsammans med en psykolog kan du få hjälp att orientera dig, förstå dina känslor, förändra beteenden för att hantera din situation och begränsa ältande, grubblande, oro eller depressiva symtom.

WeMind-mottagningar som behandlar Livskriser
Kungsholmen, Vasastan,

Mer information

 

Patientföreningar

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisationen ”…arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för livskriser). Lokalföreningar över hela landet.

    Länk: RSMH

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.