Livskriser

Kriser är en del av livet och uppstår oftast som en reaktion på förändringar i kontext och miljö.

Telefon/tidsbokning

Det är vanligt att kriser uppstår i övergångar mellan olika faser i livet och i samband med personliga förluster. Trots att livskriser är en del av livet kan vi ha mer eller mindre svårt att hantera dem.

Behandling

Tillsammans med en psykolog kan du få hjälp att orientera dig, förstå dina känslor, förändra beteenden för att hantera din situation och begränsa ältande, grubblande, oro eller depressiva symtom.

Mer information

 

Patientföreningar

  • RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisationen ”…arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för livskriser). Lokalföreningar över hela landet.

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.