Neuropsykiatrisk utredning

WeMind genomför neuropsykiatriska utredningar där vårt team undersöker misstankar om ADHD/ADD, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, utvecklingsstörning hos vuxna samt Tourettes syndrom.

Telefon/tidsbokning

I en neuropsykiatrisk utredning ingår:

  • Kognitiv testning där man tittar på olika förmågor som till exempel minne, koncentration etc
  • Ifyllning av skattningsskalor
  • Intervju med patient och förälder (alternativt andra anhöriga om föräldrar ej finns tillgängliga för intervju)
  • Vid behov genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vård eller utredningar
  • Läkarbedömning hos psykiatriker, inklusive genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till problemen
  • Återkoppling av utredning, inklusive utlåtande samt rekommendationer för vilka framtida insatser från vården eller andra instanser som kan behövas. Vi erbjuder, utöver medicinering, KBT i form av en uppskattad och evidensbaserad gruppbehandling.

Behandling

För att kunna genomföra en utredning krävs att du inte har något missbruk av alkohol eller narkotiska preparat. Vid missbruk rekommenderar vi att du söker utredning via beroendevården i ditt hemlandsting.

Beträffande behandling, se mer under respektive diagnos under Vår vård

WeMind-mottagningar som behandlar Neuropsykiatrisk utredning
Göteborg, Kungsholmen, Vasastan, Haninge, Nacka, Tyresö, Unga Vuxna, Värmdö, Gimo, Tierp, Tärnsjö, Skutskär, Lund, Helsingborg.

Mer information

Patientföreningar

  • Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Au tismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

    Länk: Attention

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.