Paniksyndrom

Många beskriver en panikattack som det absolut värsta de har varit med om i hela sitt liv. Vissa beskriver paniksyndrom, då du har återkommande attacker, som att du ständigt går omkring och väntar på att “blixten ska slå ner” i kroppen.

 

Telefon/tidsbokning

Att få en panikattack innebär att flera kraftiga ångestsymtom inträffar på väldigt kort tid, oftast på några minuter. Du får omskakande tankar om att du håller på att dö, bli galen, svimma eller tappa kontrollen. Med tanke på hur kraftiga ångestsymtomen är (som hjärtklappning, svettningar, skakningar, yrsel, tunnelseende, smärta över bröstkorgen och overklighetskänslor) känns den typen av tankar oftast fullt rimliga.

Du tolkar alltså de kraftiga ångestsymtomen som tecken på att något katastrofalt är på väg att inträffa. Paniksyndrom är ofta en långdragen åkomma som skapar enormt mycket problem för dig som är drabbad.
Ofta leder rädslan för panikattacker till att olika situationer eller miljöer undviks, vilket kan leda till ett inskränkt och begränsat liv.

Behandling

Paniksyndrom behandlas med medicinering eller KBT.

Mer information

Patientföreningar

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisationen ”… arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för paniksyndrom). Lokalföreningar bland annat i Stockholm och Göteborg.

    Länk: RSMH

  • Ångestsyndromsällskapet. Rikstäckande förening för personer med ångestsyndrom och deras anhöriga, med lokalföreningar i bland annat Stockholm och Göteborg.

    Länk: ÅSS

  • Stödsidan för drabbade av Panikångest och Social Fobi.

    Länk: SPS

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.