PTSD

Tyvärr händer det att människor tvingas genomleva svåra trauman. Exempel på trauman är våldtäkter, katastrofer, krigshändelser och terrorangrepp. Även brottshandlingar och olyckor kan vara traumatiska.

Efter en eller upprepade traumatiska händelser drabbas många av svåra ångestsymtom. För en del individer utvecklas det till vad man kallar posttraumatiskt stressyndrom, eller PTSD (Posttraumatic stress disorder), som kan vara svårt funktionsnedsättande i vardagen.

Telefon/tidsbokning

Vid PTSD återupplever du ofta (delar av) den traumatiska händelsen gång på gång i olika former, och vardagliga företeelser kan komma att associeras med hotfulla situationer, vilket leder till att du ständigt är på helspänn och redo att fly.
För vissa leder PTSD till en känsla av meningslöshet, svårigheter att uppleva positiva känslor överhuvudtaget och en upplevelse av att livet kommer att bli kort. Självmordsbenägenheten är högre än vid många andra psykiatriska tillstånd och kan jämföras med den vid djupa depressioner.

Behandling

Det finns idag effektiva metoder för att behandla PTSD och på WeMind Psykiatri kan du som patient få hjälp att komma vidare efter traumatiska händelser.

Mer information

Patientföreningar

  • Ångestsyndromsällskapet. Rikstäckande förening för personer med ångestsyndrom och deras anhöriga, med lokalföreningar i bland annat Stockholm och Göteborg.

    Länk: ÅSS

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisationen ”… arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för generaliserat ångestsyndrom). Lokalföreningar bland annat i Stockholm och Göteborg.

    Länk: RSMH

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.