Samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd

Personer med diagnos inom autismspektrumet (AST) löper en förhöjd risk att drabbas av psykisk ohälsa i form av exempelvis depression eller ångesttillstånd. För dig med AST erbjuder WeMind behandling av psykiatrisk samsjuklighet.

Telefon/tidsbokning

AST innefattar diagnoser såsom Autism, Aspergers syndrom och Atypisk autism/Genomgripande störning i utvecklingen. Gemensamt för dessa tillstånd är att man har svårigheter inom kommunikation och sociala färdigheter, samt upprepade, begränsade mönster i intressen, beteenden och aktiviteter.

Behandling

Inom habiliteringen kan man få råd och stöd för hur man kan förebygga uppkomsten av psykisk ohälsa vid AST, genom till exempel anpassningar i omgivningen, justerad kravnivå och minskad stress. Ibland är det inte tillräckligt, utan man behöver även behandling inom specialistpsykiatrin. På WeMind har behandlarna kunskap om AST och kan vid behov anpassa behandlingen för att möta dina behov.

WeMind-mottagningar som behandlar Samsjuklighet vid autismspektrumtillstånd
Göteborg, Mobil Psykiatri, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö, Unga Vuxna, Värmdö, Gimo, Tierp, Tärnsjö, Skutskär, Lund, Helsingborg.

Mer information

 

 

Patientföreningar

  • Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

    Länk: Attention

  • Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism.

    Länk: Autism och Aspergerförbundet

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.