Social fobi

Lider du av social fobi finns en rädsla för att andra ska tycka något negativt om dig, som att någon ska tänka ”Vad hon verkar osäker”, eller ”Varför ser han så nervös ut? Det här är ju bara en fika på jobbet”.

Telefon/tidsbokning

Ofta handlar rädslan om att du på något sätt ska visa tecken på ångest, att du ska svettas, rodna eller tappa tråden när du pratar.
Du kan vara rädd för att andra ska se detta och då tänka negativa saker. Den sociala fobin kan också handla om rädsla för att inte kunna genomföra vissa sociala prestationer, som att prata inför folk, att skriva saker när andra ser på, att bära en bricka eller föra ett samtal.
Vissa är rädda för bara en eller några sociala situationer och vissa har en mer generaliserad form, där de är rädda för många olika typer av sociala sammanhang.

 

Behandling

Social fobi behandlas med kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller medicinering.
I KBT vid social fobi får du lära dig mer om problemet och hur du kan påverka det. Du får testa att sätta dig i situationer som du kanske brukar undvika, och experimentera med ditt eget sätt att hantera situationerna.

 

I terapin får du även träna på att ifrågasätta dina egna kritiska tankar och att skifta fokus när du blir som mest nervös. Hela behandlingen sker med stöd av psykologen. Du tar ett steg i taget för att på sikt klara av att göra sådant som du brukar vilja slippa, och inte bara klara av utan till slut också tycka att det känns bra.

Mer information

Patientföreningar

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation ”… arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för social fobi). Lokalföreningar bland annat i Stockholm och Göteborg.

    Länk: RSMH

  • Ångestsyndromsällskapet. Rikstäckande förening för personer med ångestsyndrom och deras anhöriga, med lokalföreningar i bland annat Stockholm och Göteborg.

    Länk: ÅSS

  • Stödsidan för drabbade av Panikångest och Social Fobi.

    Länk: SPS

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.