Specifik fobi

Att lida av en fobi innebär att du är väldigt rädd för en viss situation, en viss aktivitet eller ett visst föremål eller djur. Exempel på vanliga fobier är spindel-, injektions-, höjd- och ormfobi.

Telefon/tidsbokning

När du med fobi riskerar att möta det som du är rädd för brukar kroppen försättas i ett beredskapsläge, en form av förberedande stresspåslag, som brukar kallas förväntansångest. Du oroar dig för vad som kommer att hända när du väl konfronteras med exempelvis att stå i en hiss. Många beskriver förväntansångesten som nästan det mest plågsamma.

Andra fysiska symtom som är vanliga vid fobier är hjärtklappning, svettningar och darrningar, panikkänslor och känslan av att inte kunna andas när du ser det som du har en fobi för. Om du lider av en fobi brukar du undvika att utsätta dig för situationer som framkallar ångesten. Exempelvis kan en spindelfobiker undvika att gå ner i källare eller kanske håller sig i innerstaden under hela sommarhalvåret. Allt för att vara säker på att slippa möta spindlar. Många gör så stora inskränkningar i sina liv att de på olika sätt inte kan leva så som de egentligen skulle vilja.

Behandling

Ofta kan en specifik fobi behandlas med en relativt kort behandlingsinsats som ger mycket goda resultat.

WeMind-mottagningar som behandlar Specifik fobi
Kungsholmen, Vasastan,

Mer information

Patientföreningar

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisation ”… arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för fobier).

    Länk: RSMH

  • Ångestsyndromsällskapet. Rikstäckande förening för personer med ångestsyndrom och deras anhöriga.

    Länk: ÅSS

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.