Stress

Stress är en kroppslig reaktion och en upplevelse av att kraven överstiger de resurser man kan mobilisera. Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång.

Kortvarig stress ökar till och med prestationsförmågan. Hos personer med stressproblem finns det oftast en obalans mellan stressande aktiviteter och återhämtning.

Telefon/tidsbokning

Långvarig stress i kombination med otillräcklig återhämtning kan orsaka många symtom som: utmattning, kroppsliga spänningar, smärta och huvudvärk, yrsel, sämre immunförsvar, minskad libido, koncentrationsproblem, svårigheter att fatta beslut och att slappna av, sömnproblem, irritabilitet, rastlöshet, överkänslighet för ljus- och ljud, oro, ångest och depression. Vid långvarig stress tenderar människor att bli passiva, dra sig undan och undvika aktiviteter.

 

Behandling

Stress är inget vi helt kan ta bort från våra liv, men vi kan lära oss att hantera, förstå och inte skrämmas av stress. Vid behandling av stressproblematik utgår vi alltid från individens över- och underskottsbeteenden. Vi börjar med att kartlägga situationer där stress uppstår för att förstå vad som händer i kroppen. Patienten får hjälp att ta bort onödiga stressmoment, sortera och prioritera bland uppgifter och att komma igång med belönande och återhämtande aktiviteter. Om patienten har svårt att värna sina egna gränser, får denne också träna sig i assertiva beteenden gentemot andra.

WeMind-mottagningar som behandlar Stress
Kungsholmen, Vasastan,

Mer information

Patientföreningar

  • Rikstäckande patientförening för dig med bipolär sjukdom, och för dig som har drabbats av depression, ”utbrändhet”, utmattningsdepression eller dystymi. Lokalföreningar i bland annat Stockholm och Sjuhärad.

    Länk: Riksförbundet balans

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisationen ”…arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för stress). Lokalföreningar över hela landet.

    Länk: RSMH

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.