Tourettes syndrom

Tourettes syndrom, räknas till de så kallade neuropsykiatriska funktionshindren. Den som lider av Tourettes syndrom uppvisar så kallade tics, vilket innebär ofrivilliga rörelser och läten.

 

Telefon/tidsbokning

Det finns olika typer av tics:

  • Enkla motoriska tics: att blinka med ögonen, rynka näsan, rycka på axlarna, flaxa med armarna och liknande rörelser
  • Komplexa motoriska tics: att vidröra föremål eller göra vissa rörelser i en viss situation
  • Enkla vokala tics: att hosta, harkla sig, vissla med mera
  • Komplexa vokala tics: ord, fula ord eller fraser och liknande.

Den som har Tourettes syndrom uppvisar både motoriska tics (ofrivilliga rörelser) och vokala tics (ofrivilliga ljud) och har dessutom haft dessa ihållande över tid. Tourettes syndrom förekommer hos cirka 0,3 till 1 procent av barn. Symtomen på Tourettes syndrom kan minska eller försvinna när man kommer upp i vuxen ålder, men kan också kvarstå.

 

Behandling

Behandling av Tourettes syndrom eller tics görs med så kallad Habit Reversal Training (HRT). Detta innebär att man får lära sig att lägga märke till den upplevelse som brukar komma strax innan ett tics. Man övar sedan på att göra en annan rörelse, som konkurrerar ut ticset. På detta sätt kan man gradvis träna sig på att inte göra ticsen, och då minskar också med tiden impulserna att göra dem.

WeMind-mottagningar som behandlar Tourettes syndrom
Göteborg, Kungsholmen, Vasastan, Mobil Psykiatri, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö, Unga Vuxna, Värmdö, Gimo, Tierp, Tärnsjö, Skutskär,

Mer information

Patientföreningar

  • Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrum–tillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

    Länk: Attention

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.